Reglement for Spirecup 2023

Ændringer i reglement fra 2018 til 2023

2022

  • Punkt 1.2  Aldersgrupper er ændret
  • Punkt 2.2: Der er fiberbane både i konkurrence og prøvehal
  • Punkt 3.1.2: Retningslinjer for særlig bonus er ændret så  kombinationer kan tælle både som særlige bonus og de andre kategorier for sværhedskarakteren.
  • Punkt 5.1.2: Sværhedstillæg for dobbeltsalto er tilføjet.

2019

  • Punkt: 2.2 – Ændringer af redskaber i prøvehal – Der kan ikke garanteres fiberbane og rytmegulv i prøvehal, men dette tilstræbes
  • Punkt 5: Udspecificering af placering af saltoplint/springbord.
  • Punkt 5: Maxirække + micro A skal spring 3 spring på trampet.
  • Punkt 5.1.2 – TIlføjelse af mølleoverslag

2020

  • Punkt 3.1.1 – Hjælp til udførelse af rytme (fradrag 0,5)
  • Punkt 5 – Brug af springbræt. Ny beskrivelse af brug af saltoplint. Ny beskrivelse af salto/saltorulle.

Har du spørgsmål til reglementet efter gennemlæsning er du velkommen til at kontakte os via vores kontakt side.